top of page

Be Water

מסע לא אינטואטיבי לחדשנות תודעתית

ב-2023 נפגוש את נושא הבינה המלאכותית על שלל צורותיה -  מהצ׳טבוט GPT ועד מידג׳רני (מחולל התמונות) שמטריף את העולם - במלוא עוצמתם. נבין למה נקודת הסיום של הטכנוקראטיה היא ההתחלה של ה-AI ונקודת הסיום של ה-AI היא ההתחלה של היצירתיות. נצלול לעולם הלא אינטואיטיבי של המטאוורס, נתוודע ל-Goblin Mode שישפיע על תרבות הניהול בארגונים ונדבר על ההתנערות הגדולה - חוזה העבודה החדש בין עובדים למנהלים.
אנחנו רגילים לחשוב על חדשנות במונחי טכנולוגיה, אבל לחדשנות יש עוד רובד - האנושי. נקודת המפגש של האדם עם הטכנולוגיה ושינויי התודעה המהירים המתלווים לכך. לנקודת המפגש הזאת אני קורא - חדשנות תודעתית. היא מרתקת אותי במיוחד כי בה מתגלים מנהלים, מפקדים, אנשי אקדמיה, חינוך ועובדים במלוא עוצמתם או חולשתם. פתיחותם או סגירותם, נוקשותם או גמישותם או במילותיו של ברוס לי "Be Water".


ההרצאה מלווה בקטעי מוסיקה, סיפורים אישיים מניסיוני כיועץ, ואירועים שאי אפשר להזכיר אותם כאן מהסיבה הפשוטה שהם עדיין לא קרו.

היה פסיכי, רלוונטי ברמות. אנשים יכולים לחלק את החיים ללפני ואחרי.

המשרד לביטחון פנים

Contact or Follow: nmanella@gmail.com

  • Wikipedia
  • TikTok
  • YouTube
  • Facebook
  • paragraf blog

© 2023 by Noam Manella. Powered and secured by Wix

bottom of page